KD tar oro kring 200 meter höga vindkraftverk på allvar

Under torsdagskvällen hölls ett samrådsmöte med allmänheten kring den planerade ändringen av vindkraftsparken vid Värnanäs, söder om Halltorp. Mötet hade stor uppslutning och frågorna och oron kring buller, sjunkande fastighetspriser och förlusten av naturvärden var många när planerna på att ersätta de tidigare planerade verken på 150 meter med 200-meters verk presenterades

Nej, vi bör inte ge romerna en särskild plats

I samband med tisdagens KS-sammanträde hade ett medborgarförslag om romernas situation lämnats in. Förslaget är vällovligt, framförallt nu när vintern närmar sig. Vi har ett medmänskligt ansvar att hjälpa våra medmänniskor. Hur vällovligt hans förslag än är så är hans förslag dock ingen bra lösning. Särlösningar för romerna har inte historiskt visat sig hjälpa dem,…

Kalmar kommun bör vara en valkrets

Under tisdagens sammanträde med kommunstyrelsen beslutades om indelning i valkretsar och valdistriktsindelning till valet 2018. Under lång tid har Kalmar kommun varit indelad i två valkretsar. Valkretsarna är en rest från 70-talets kommunsammanslagningar, då systemet var utformat för att värna vissa kommundelar genom slutna valkretsar. Inget parti hade i kommunvalet 2014 kretsindelade listor och valkretsarna…

KD säger ja till köp av Guldfågeln Arena – men…

Kristdemokraterna har efter en intern diskussion i god demokratisk anda, där vi nött och blött alla alternativ, beslutat att ställa sig bakom avsiktsförklaringen om att Kalmar kommun ska ta över Guldfågeln Arenan. Men… Arenan ska inte bara ”vara KFF:s ”, utan den ska kunna nyttjas för såväl damfotbollen (tex IFK Kalmar), juniorer, skolidrotten, konserter och…

Glädjande beslut om Vindkraft i Mortorp

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade idag att avslå Billyvind AB:s ansökan om att uppföra ett vindkraftverk på 200 meter, alternativt 150 m på Mortorp 6:1. Jag och Kristdemokraterna välkomnar beslutet. Vi har länge kämpat för att kommunen inte bör bevilja tillstånd till några nya verk fören det allt för höga bullret vid nuvarande verk är åtgärdade, en källmätning…

KD slår vakt om grönområdet vid Kungsgårdsvägen

Vid kommunfullmäktiges sammanträde i Mars godkändes dessvärre detaljplanen för grönområdet vid Kungsgårdsvägen, i sin nuvarande utformning. Något som jag beklagar detta å det starkaste. Kristdemokraterna har sedan början av detaljplanearbetet, genom Samuel Watanen, tydligt markerat sitt motstånd mot att överexploatera området. Viss byggnation vid korsningen Perstorpsvägen/Kungsgårdsvägen (område 1,2,3) är möjlig. Men att ytterligare bebyggelse inom…

Enkel fråga angående byte av Kalmar stadsvapen

Under tisdagen beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att ge kommundirektören i uppdrag att arbeta fram en ny grafisk profil för Kalmar kommun i enlighet med ett bifogat koncept och en idéskiss. Att Kalmar kommuns förvaltningar ska använda samma grafiska profil är självklar, varför det givetvis kan vara klokt att se över hur detta fungerar. Men varför Kalmars…

Äntligen renoveras Halltorpsskolan!

Imorgon tas äntligen det första spadtaget för den välbehövliga och efterlängtade renoveringen av Halltorpsskolan. Det här är en stor seger för såväl barn och personal, som Halltorp som bygd. Äntligen, efter år av ursäkter och bortförklaringar behöver barnen inte längre ha sina lektioner i gympasalen och en källare med dålig ventilation. Samtidigt är det under…

Tomtekampanj med KD för tionde året i rad!

2007 började jag och Fredrik Sjömar med så kallade Tomtekampanjer i samband med KDU-kampanjen ”Fridlys Julen” ” som handlade om att slå vakt om jultraditionerna och de traditionella julavslutningarna i kyrkan. Sedan dess har Kristdemokraterna och KDU varje år delat ut pepparkakor, glögg och försökt sprida lite julkänslan till stressade och frusna Kalmarbor.